Τρέχει μία προσφορά αυτές τις μέρες μεταξύ Aegean Airlines και Paypal. Συγκεκριμένα η προσφορά παρέχει έκπτωση €20 σε αγορά Πτήσεων Εξωτερικού που πραγματοποιούνται στο Aegean Airlines από 19 Νοεμβρίου 2019 έως 25 Νοεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών ημερομηνιών). Εάν η καθαρή αξία του ναύλου είναι μικρότερη των €20, το υπόλοιπο ποσό της Προσφοράς χάνεται. Για να επωφεληθεί ο χρήστης της Προσφοράς, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κωδικός προώθησης PAYPAL20.

Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για κρατήσεις Εξωτερικού για ταξίδια από 1 Δεκεμβρίου 2019 έως 24 Οκτωβρίου 2020, εξαιρουμένων των παρακάτω ημερομηνιών: 18/12/2019 ‒ 07/01/2020; 28/02/2020 ‒ 02/03/2020; 21/03/2020 ‒ 25/03/2020; 09/04/2020 ‒ 26/04/2020; 26/06/2020 ‒ 06/09/2020 Η Προσφορά ισχύει μόνο για την καθαρή αξία ναύλων (π.χ. εξαιρούμενων φόρων, έξτρα).

Kάντε κράτηση εδώ δοκιμάζοντας τις ημερομηνίες και τον προορισμό της επιθυμίας σας

Η Προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές

Μερικές δικές μου προτάσεις, πού μπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα τον κωδικό αυτό:

Similar Posts

Leave a Reply