Το Favare Grande είναι η Μεγάλη Φουμαρόλη, η μεγαλύτερη δηλαδή φουμαρόλη στο νησί όπου μπορεί να δει κάνεις καπνούς να βγαίνουν από το βράχο. Στο δρόμο υπάρχει πινακίδα που δείχνει πως το σημείο είναι στα δεξιά. Ένας μικρός χωματόδρομος οδηγεί σε ένα ξέφωτο όπου αφήνετε το αυτοκίνητο και συνεχίζετε με τα πόδια.


Similar Posts

Leave a Reply