Το Lazise είναι μικρή γραφική πόλη. Ξεχωρίζει το Κάστρο,  τα τείχη που περιβάλλουν το παλιό χωριό και οι 3 πύλες. Επίσης η εκκλησία του αγίου Νικολάου, φτιαγμένη από κομμάτια παλιότερης εκκλησίας (του 1100) που καταστράφηκε από σεισμό.

Similar Posts

Leave a Reply