Το μουσείο δίνει πληροφορίες για τα πετρώματα του νησιού, για την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή και γενικά για τη γεωλογική ιστορία του. Στον ίδιο κτήριο, δε διπλανή αίθουσα, δίνονται πληροφορίες και για την ιστορία του νησιού από τους Αρχαίους Φοίνικες μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Similar Posts

Leave a Reply