Το μνημείο των ανταρτών της Σιλεσίας

Η περιοχή της Σιλεσίας (όπου βρίσκεται το Κατοβίτσε) ήταν για πολύ καιρό ένα έδαφος που το ήθελαν και οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Το μνημείο αυτό είναι για όσους έλαβαν μέρος στις τρεις Σιλεσιανές εξεγέρσεις του 1919, 1920 και 1921, οι οποίες αποσκοπούσαν να καταστήσουν την περιοχή της Άνω Σιλεσίας μέρος του πρόσφατα ανεξάρτητου πολωνικού κράτος. Το μνημείο αποκαλύφθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1967 και τα πτερύγια συμβολίζουν τις τρεις εξεγέρσεις.

Στις 31 Αυγούστου 1939, μια σκηνοθετημένη (από τους Ναζί) επίθεση κατά του γερμανικού ραδιοφωνικού σταθμού της περιοχής  αποτέλεσε την αφορμή για την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και την τυπική έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μία μέρα μετά. Μετά τον πόλεμο, η περιοχή δόθηκε στην Πολωνία ενώ στην ηττημένη Γερμανία από την παλαιά Σιλεσία, σήμερα ανήκει μόνο η περιφέρεια του Γκέρλιτς (Gӧrlitz).

Similar Posts

Leave a Reply